Skip to main content

Most popular advice guides

Service charges and other issues

Service charges, administration charges, ground rent, recognised tenants associations and forfeiture. For a brief summary...

Leasehold Extension – Getting Started

The right to extend the lease of a flat under the Leasehold Reform Housing and...

Living in Leasehold Flats – A guide to how it works

The nature and typical rights and obligations that relate to the ownership of a leasehold...

Section 20 Consultation for Private Landlords, Resident Management Companies and their Agents

Consultation for qualifying works to a building and qualifying long-term agreements. Purpose of this booklet...

Leasehold Houses – Buying the freehold – Qualification and procedure

Qualification requirements for a tenant to buy the freehold of their leasehold house and outline...

Right to Manage

The right for leaseholders of a building containing flats to take over the management of...

Cyflwyniad

Mae rheolaeth cywir o stoc dai yn hanfodol i’r berthynas rhwng landlordiaid yn y sector cyhoeddus a’u lesddalwyr. Gall prosiectau gwaith pwysig a’r effaith ariannol ar lesddalwyr sy’n dilyn y rhain fod yn ffynhonnell cryn dyndra. Gallai mynd i’r afael ag ymarfer da yn y maes hwn fod o gymorth i landlordiaid arolygu prosiectau yn effeithiol a rhoi hyder i lesddalwyr bod eu buddiannau yn destun gofal.

Safonau

Codi a chynnal safonau wrth gyflenwi gwasanaethau yw nod dau Arweinlyfr Ymarfer Da a gynhyrchwyd ar y cyd gan LEASE, pobl sydd yn ymwneud yn broffesiynol â thai, lesddalwyr ac ymgynghorwyr annibynnol gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r ddau arweinlyfr gwahanol yn canolbwyntio ar waith pwysig ac wedi eu cyfeirio yn benodol at landlordiaid cymdeithasol a’u lesddalwyr –

Ffyrdd Eraill o Ddatrys Anghydfod

Gall ymdrin yn effeithiol â gwaith pwysig fod o gymorth i leddfu meysydd anghydfod posibl a chadw materion o gyrraedd llysoedd a thribiwnlysoedd.

Gall anghydfodau gwaith mawr fod yn hir a chostus, ac yn aml nid oes enillydd amlwg ar y diwedd. Gall rhai gael eu setlo trwy drafodaethau neu ddefnyddio proses fewnol y landlord ar gyfer datrys anghydfodau. Fodd bynnag, efallai bydd y partïon eisiau troi at drydydd parti annibynnol i ystyried materion o’r newydd lle nad yw materion wedi’u setlo.

Efallai bydd y partïon yn dymuno archwilio dull amgen o ddatrys anghydfod i ddatrys anghydfodau’n gyfeillgar ac osgoi’r angen i ddefnyddio achos cyfreithiol mwy ffurfiol ac o bosibl mwy costus un y Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau (LVT) neu’r llysoedd.

Wales Goverment

LEASE is supported by the Welsh Government.

Would you like to stay up to date with news for leaseholders?

Sign up for our email newsletter.

[name="email"]
[name="email"]