Skip to main content

Most popular advice guides

Service charges and other issues

Service charges, administration charges, ground rent, recognised tenants associations and forfeiture. For a brief summary...

Leasehold Extension – Getting Started

The right to extend the lease of a flat under the Leasehold Reform Housing and...

Living in Leasehold Flats – A guide to how it works

The nature and typical rights and obligations that relate to the ownership of a leasehold...

Section 20 Consultation for Private Landlords, Resident Management Companies and their Agents

Consultation for qualifying works to a building and qualifying long-term agreements. Purpose of this booklet...

Leasehold Houses – Buying the freehold – Qualification and procedure

Qualification requirements for a tenant to buy the freehold of their leasehold house and outline...

Right to Manage

The right for leaseholders of a building containing flats to take over the management of...

Cyflwyniad

Mae rheolaeth cywir o stoc dai yn hanfodol i’r berthynas rhwng landlordiaid yn y sector cyhoeddus a’u lesddalwyr. Gall prosiectau gwaith pwysig a’r effaith ariannol ar lesddalwyr sy’n dilyn y rhain fod yn ffynhonnell cryn dyndra. Gallai mynd i’r afael ag ymarfer da yn y maes hwn fod o gymorth i landlordiaid arolygu prosiectau yn effeithiol a rhoi hyder i lesddalwyr bod eu buddiannau yn destun gofal.

Safonau

Codi a chynnal safonau wrth gyflenwi gwasanaethau yw nod dau Arweinlyfr Ymarfer Da a gynhyrchwyd ar y cyd gan LEASE, pobl sydd yn ymwneud yn broffesiynol â thai, lesddalwyr ac ymgynghorwyr annibynnol gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r ddau arweinlyfr gwahanol yn canolbwyntio ar waith pwysig ac wedi eu cyfeirio yn benodol at landlordiaid cymdeithasol a’u lesddalwyr –

Ffyrdd Eraill o Ddatrys Anghydfod

Gall ymdrin yn effeithiol â gwaith pwysig fod o gymorth i leddfu meysydd anghydfod posibl a chadw materion o gyrraedd llysoedd a thribiwnlysoedd.

Gall anghydfodau gwaith mawr fod yn hir a chostus, ac yn aml nid oes enillydd amlwg ar y diwedd. Gall rhai gael eu setlo trwy drafodaethau neu ddefnyddio proses fewnol y landlord ar gyfer datrys anghydfodau. Fodd bynnag, efallai bydd y partïon eisiau troi at drydydd parti annibynnol i ystyried materion o’r newydd lle nad yw materion wedi’u setlo.

Efallai bydd y partïon yn dymuno archwilio dull amgen o ddatrys anghydfod i ddatrys anghydfodau’n gyfeillgar ac osgoi’r angen i ddefnyddio achos cyfreithiol mwy ffurfiol ac o bosibl mwy costus un y Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau (LVT) neu’r llysoedd.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Lesddaliadau (LEASE) yn darparu dau opsiwn o’r fath i ddatrys anghydfod ar gyfer landlordiaid a lesddeiliaid:

Cyfryngiad

ENE

Wales Goverment

LEASE is supported by the Welsh Government.

Would you like to stay up to date with news for leaseholders?

Sign up for our email newsletter.

[name="email"]
[name="email"]